Kariyer Süreci

Bank Asya bünyesinde pozisyona özgü kariyer haritaları oluşturulmuş ve kişinin takip etmesi gereken kariyer yolları belirlenmiştir.

Personelin kariyer sürecinde bir üst unvana terfisi, sahip olduğu unvanda asgari bekleme sürelerini doldurması, yükseltileceği unvanda boş kadro olması, performans notlarının yeterli düzeyde olması, almış olduğu eğitimlerden geçerli not alması halinde mümkün olabilmektedir.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar