Sosyal Haklar ve Ücret Politikamız

Çalışma Saatlerimiz

Çalışma saatlerimiz 09:00 - 18:00 arasında olup şubelerimizde müşterilerimize 17:30'a kadar hizmet verilmektedir.

Ücret Sistemimiz

 • Bank Asya çalışanlarının giriş ücretlerinin belirlenmesinde eğitim durumu, sektör tecrübesi ve yetkinlikleri dikkate alınır.
 • Yılda bir kere Nisan ayında çalışanlarımızın ücretlerinde düzenleme yapılır. Bu düzenlemelerde çalışanlarımızın performans değerlendirme sonuçları temel rol oynamaktadır

İkramiye

Çalışanlarımıza ücretin yanı sıra, aylık brüt ücret tutarı üzerinden yılda 4 kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonlarında) ikramiye verilmektedir.

 • İkramiyeler, ödeneceği tarihte 3 aydan az çalışmış olanlara, çalıştıkları sürenin 90 güne oranı ile uygun (kıst) olarak tahakkuk ettirilir.

Yabancı Dil Tazminatı

Yabancı dil öğrenmeyi teşvik etmek ve iş gücünün niteliğini yükseltmek maksadıyla İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisini veya birden fazlasını bilenlere yabancı dil tazminatı verilir. Tazminat tutarları, üç farklı derece için belirlenmiştir. Bu tazminatı almaya hak kazanmak ya da mevcut yabancı dil tazminat derecesini yükseltmek, TOEFL(IBT) , GOETHE ZERTİFİKAT ve DELF / DALF sınavlarından alınan puana bağlıdır.

  İngilizce Almanca Fransızca Arapça
Sınav Türleri TOEFL (IBT) Goethe Zertifikat Delf/Dalf TCF TEF YDS
1.Derece 92-120 C1 DALF-C1 500< 699< 85-100
2.Derece 71-91 B2 DELF-B2 400-499 541-698 75-84
3.Derece 60-70 B1 DELF-B1 300-399 361-540 65-74

Öğle Yemeği

 • Genel Müdürlük personelimize Banka içerisinde öğle yemeği imkanı sunulmaktadır.
 • Şube personelimizin yemek kartlarına aylık olarak yüklemeler yapılır. Personelimiz yemek kartlarının geçerli olduğu üye kuruluşlarda öğle yemeklerini yiyebilirler.

Ulaşım

Genel Müdürlük personelimiz için İstanbul'un belli bölgelerine servis imkanı mevcut iken şube personelimize yol ücreti verilmektedir.

Sağlık Yardımlarımız

 • Çalışanlarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının sağlık masraflarının % 80'i, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde Bankamız tarafından karşılanmaktadır.
 • Personelimiz; Bankamızın ikili anlaşma sağladığı İstanbul'daki ve şubelerimizin olduğu diğer illerdeki özel hastane, diş polikliniği, göz polikliniği, görüntüleme merkezi ve eczanelerden masrafların %20'sini ödemek suretiyle yararlanabilmektedir.
 • Çalışanlarımızın diş tedavileri, her yıl yenilenen limitler çerçevesinde, Bankamızca karşılanır.
 • Genel Müdürlük binamızda, işyeri hekimi görev yapmaktadır.

Diğer Ödenekler

 • Gişede oturan personelimize Kasa Tazminatı ödenir.
 • İç Kontrol Denetçilerine, Müfettişlere ve Bankamız adına esas görev yeri dışında farklı bir yerde görevlendirilen personele günlük Harcırah Yevmiyesi ödenir.
 • Bankada deneme süresini tamamlamak kaydıyla, evlenen personele evlenme yardımı yapılır.
 • Çalışanlarımızdan birinin vefatı halinde kanuni mirasçılarına; bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının vefatı halinde ise kendisine Genel Müdürlükçe belirlenecek miktarlarda yardım yapılabilir.
 • Sağ veya miadında ölü olarak çocuğu dünyaya gelen personele doğum yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğması halinde doğum yardımı her çocuk için bir kat daha artırılır. Doğum yapan personelin eşi de Bank Asya personeli ise bu yardım yalnızca birine yapılır.

İzinler

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmet süresine sahip olanların yılda 15 iş günü,
 • 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dahil) hizmeti olanların yılda 20 iş günü,
 • 15 yıldan daha fazla hizmeti olanların yılda 26 iş günü ücretli izin kullanma hakkı vardır.

Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetmeliği'miz çerçevesinde; doğum ve süt izni, taşınma, evlilik, hastalık, vefat gibi durumlarda mazeret izinleri kullandırılmaktadır.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar